Καταλήξεις Domain και η Σωστή χρήση τους

domains

 

Τα domain names (γνωστά και ως ονόματα χώρου), αποτελούν την διεύθυνση κάθε ιστοχώρου στο διαδίκτυο. Μαζί με την “κατάληξη” (Top Level Domain) στην οποία βασίζεται το κάθε όνομα, απαρτίζουν μια μοναδική ταυτότητα που οδηγεί επισκέπτες από όλο τον κόσμο σε μια σελίδα.

Οι καταλήξεις των ονομάτων χώρου, γνωστές και ως Top-level domains, αποτελούν το τελευταίο κομμάτι κάθε domain. Δηλαδή αποτελούν την κατάληξη του, μετά την τελική τελεία. Βάση των παραπάνω, στο www.example.com, το .com είναι η κατάληξη του.

Οι κατηγορίες τους είναι 2, τα Top Level Domains κωδικών χωρών (ccTLD από τα country code Top Level Domain) και τα γενικά Top Level Domains (gTLD από τα generic Top Level Domain). Μεταξύ των 2 κατηγοριών, υπάρχουν καταλήξεις που είναι διαθέσιμες προς καταχώρηση για ευρύ κοινό.

Domain Name Rubber Stamps

Συγκεκριμένα, καταλήξεις οι οποίες αποτελούν γενικά top level domain, προτείνονται δηλαδή για γενική χρήση. Χρήστες που ενδιαφέρονται να προσελκύσουν ένα κοινό από μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή χώρα τείνουν πάντως να προτιμούν και την σχετική κατάληξη.

Πρόσφατα μάλιστα, κυκλοφόρησαν πολλά νέα γενικά TLDs τα οποία προσφέρουν ακόμη πιο πολλές επιλογές για την διαδικτυακή παρουσία των ενδιαφερομένων. Εξειδικευμένες καταλήξεις όπως τα .bar, .shop, .blog και .pizza που μεταξύ άλλων καλύπτουν πλέον ένα πολύ πιο διαφοροποιημένο σύνολο ενδιαφερόντων, επιχειρήσεων και ενδιαφερόντων.

Φαίνεται λοιπόν πως η κατάληξη μπορεί να είναι καθοριστική για την εικόνα που δίνει ένας ιστότοπος. Η χρήση των κατάλληλων καταλήξεων μπορεί να βοηθήσει τον εκάστοτε ιστότοπο να λάβει ευκολότερα αναγνώριση από το κοινό που στοχεύει με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Η κατάληξη για την Ελλάδα (.gr) για παράδειγμα, αναδεικνύει αυτόματα την Ελληνική “ταυτότητα” ενός ιστοχώρου.

Η επιλογή μιας κατάλληλης κατάληξης πριν την δημιουργία του ιστοτόπου αποτελεί λοιπόν σημαντική αλλά και θεμελιώδη απόφαση στην όλη διαδικασία. Είναι ένα βήμα από το οποίο θα πρέπει να περάσει ο κάθε ενδιαφερόμενος με στόχο απόκτησης ή/και δημιουργίας μιας ιστοσελίδας.

Σε συνδυασμό με κατάλληλο περιεχόμενο καθώς και στοχευμένα στοιχεία, η κατάλληλη κατάληξη μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ανάδειξη της κάθε σελίδας. Πέρα από την κατασκευή των ιστοσελίδων και το Search Engine Optimization (SEO), η επιλογή κατάληξης αποτελεί ένα ακόμα ζήτημα στο οποίο θα φαινόταν χρήσιμη η συμβουλή ενός ειδικού.
Στην barsakis.com έχουμε την τεχνογνωσία για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε καταλήξεις που θα ταιριάζουν περισσότερο με το θέμα των ιστοχώρων σας. Καθώς δε η barsakis.com είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με την χρήση των υπηρεσιών μας να καταχωρήσουν απευθείας ονόματα χώρου με την Ελληνική κατάληξη (.gr).  

Share on

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart